Capuchino

Liên hệ

Cà phê espresso kết hợp với sữa hấp thanh trùng

Danh mục: